Култура народа огледа се и кроз понашање појединаца.

Однос са другим људима под-разумева одређена правила лепог понашања:  бонтон.

Норме и правила су део јединственог идентитета било ког друштва.
Поштовањем норми заједнице, указује се поштовање заједници (када си у Риму, ради оно што раде Римљани) и кључно је за изградњу и дефинисање идентитета заједнице.

МЕКИ ПОВЕЗ   
1.000,00 РСД

ТВРДИ ПОВЕЗ 
1.200,00 РСД