Оно што је битно:
Упозаћете обновљиве изворе енергије и који од њих су доступни корисницима појединцима.
Сазнаћете како да промените навике коришћења енергије, енергесткио биланс потреба свог домаћинства.
у овој књизи наћи ћете
савете како да изаберете налин грејања који ће Вам донети уштеде..
Сазнаћете и којим мерама пасивне уштеде а и како избором технологије и уређаја активно можете смањири рачуне за енергију.


На први поглед окретање новим тенденцијама у сфери енергетике може се учинити неповољан јер је повезан са већим финансијским улагањима на самом почетку имплементације. Не треба заборавити да се инвестиције поврате у неколико година експоатације нових технологија и да потом доносе финансијски бенефит кориснику. Да не спомињемо дугорочне бенефите по еко средину.
Речени избор и опредељење није није само остављено на вољу појединца корисника енергије већ је и стратегија на светском нивоу која је производ чињенице да су залихе конвенционалних извора енергије ограничене и близу исцрпњивања. Неминовност је проналажење алтернативних извора и тим изворима енергије се стратешки окренути. Тренутни ниво загађења животне средине прети опстанку цивилизације. Претња налази упориште у ефекту стаклене баште и повишењу просечне годишње температуре на површини наше планете. Додатно стање отежава и угроженост озонског омотача (природног штита површине планете од претећих и штетних утицаја зрачења из Свемира). Оштећење озонског омотача је последица великог аеро загађења произведеног емисијом штетних гасова као продукта употребе класичних, у првом реду фосилних, енергената.
Обновњиви извори сунчана енергија, енергија верта, био отпад, енергија воде пружају шансу да се децентрализује снабдевање енергијом јер омогућују да се произцодња енергије приближи потрошачу а и да се омогући стварање енергетски саоодрживих целина (домаћинстава).
Саоодрживост значи да целина није зависна од спољних снабдевача већ своје потребе задовољава из сопствене производње. Тај принцип важи и за обла-ст енергетике. И не само то, добром организацијом ене-ргетски самоодрживе целине стварају и вишек енергије коју испоручују у систем јавне дистрибуције и остварују финансијски приход по том основу.

МЕКИ ПОВЕЗ   
1.000,00 РСД